Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

За останні п’ять років на Жидачівщині зменшено негативного вплив на навколишнє середовище

До Всесвітнього дня охорони праці

Цей день, 28 квітня, у 2012 році відзначається під девізом «Сприяння охороні праці у «зеленій економіці».

Західний регіон України, особливо прикарпатська зона, славиться своїми унікальними природними ресурсами, чистими водними запасами, які мають лікувальні властивості. Тому здійснення заходів з метою збереження безцінних природних багатств нині набуває пріоритетного характеру.

За останні п’ять років на Жидачівщині проведено ряд заходів, які сприяли зменшенню негативного впливу виробничої діяльності людини на навколишнє природне середовище, а саме: на ВАТ „Жидачівський ЦПК” значно знижено викиди забруднюючих речовин в атмосферу та стічних вод у природні водойми; зменшено питоме споживання виробничої води на виготовлення продукції; знижено споживання питної води; знижено обсяги використання лісових ресурсів у виробничих процесах.

 

У травні 2009 року за результатами роботи спеціально створеної комісії було прийнято рішення про тимчасове виведення основних фондів целюлозного заводу з виробничого процесу. До переліку основних фондів входив також і содорегенераційний котел СРК-145.

 

У травні 2011 року на ВАТ «Жидачівський ЦПК» було прийнято остаточне рішення про часткову ліквідацію основних фондів товариства, а саме - содорегенераційного котла СРК-145, який можна було назвати основним забруднюючим фактором у регіоні.

Уже третій рік, як відсутні сірковмісні викиди в атмосферне повітря колишнього целюлозного заводу.

Крім цього, котел СРК-145 був небезпечним об’єктом для обслуговуючого персоналу, основні елементи якого мали значний фізичний знос, застарілу конструкцію і не відповідали вимогам технології та техніки безпеки. Таким чином ВАТ «ЖЦПК» позбувся найнебезпечнішого об’єкту не лише за впливом на екологію, а й стосовно безпеки праці обслуговуючого персоналу через відсутність гарантії безаварійності його роботи.

До негативних наслідків можна віднести скорочення 200 робочих місць. Ця проблема була вирішена шляхом працевлаштування вивільненого персоналу.

Концепція «зеленої економіки» пропонує Уряду, роботодавцям та громадянам перейти до розробки шляхів розвитку, що сприяють інвестиціям у природоохоронні заходи, у природний капітал (збільшення частки заповідних територій, посилення захисту лісів, їх збереження тощо), вирішення проблем енергетики та забезпечення екологічно чистими продуктами харчування; приділення уваги питанням використання земельних ресурсів та лісових багатств.

Макулатура відноситься до вторинного джерела волокнистої сировини, збір і переробка якої диктуються економічною необхідністю.

За даними досліджень, ступінь регенерації макулатури в Україні становить 46%, а коефіцієнт її використання у волокнистій композиції сягає 80%.

Аналіз статистичних даних споживання волокнистих напівфабрикатів для виготовлення продукції на ВАТ „Жидачівський ЦПК” показує, що, починаючи з 2000 року, темпи зростання споживання макулатури в середньому становили 6,4% на рік. Збільшення використання макулатури у виробництві таропакувальних видів продукції призвело до зміни композиційного складу по волокну до майже 100% макулатури у 2011 році.

У 2012 році прийнято рішення про припинення використання хвойної деревини для виробництва газетного паперу. Причина такого рішення лежить у високій собівартості продукції та відсутності прибутковості від виробництва газетного паперу. Відмова від виробництва газетного паперу на ВАТ „ЖЦПК” дозволить зекономити в рік до 100 тис. куб. м деревини. У майбутньому існуюче технологічне обладнання може бути перепрофільоване на виготовлення іншого асортименту продукції.

Значний потенціал у створенні «зелених робочих місць» існує у таких галузях виробництва, як відновлювальні джерела енергії, будівництво, транспорт, переробка сировини, сільське та лісове господарство. Разом з тим, розвиток «зеленої економіки» повинен бути тісно зв’язаний із організацією безпечних і здорових робочих місць.

Наше спільне завдання гарантувати, щоб ті «зелені робочі місця», які зумовлюють мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне середовище, також були безпечними та здоровими для працюючих. А нові «зелені технології» повинні бути безпечними і нешкідливими для здоров’я громадян України.

Жидачівський район позбувся такого негативного екологічного явища як діяльність відкритого видобування руди у Подорожненському кар’єрі. За останні роки виділялись і освоювались значні кошти для рекультивації земель, які були під кар’єром. На цій території вдалось створити рекреаційну (лісопаркову) зону, водоймища (озера), зарибнити їх і, таким чином, організувати місця для відпочинку людей. Сама природа й досі «залічує рани», які були утворені бездумною діяльністю людини.

Значення охорони праці у «зеленій економіці» – це сприяння ефективності виробництва через забезпечення безпеки та культури праці, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань на виробництвах, що гармонійно поєднують економічні потреби суспільства з потребою постійного відновлення і збереження довкілля.

Сучасна концепція сталого розвитку декларує необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу у безпечному і здоровому довкіллі. Закликаємо всіх роботодавців проаналізувати та переглянути системи діяльності своїх підприємств та організацій стосовно втілення принципів «зеленої економіки» та вжити заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці працівників, у тому числі й на малих підприємствах, що дасть можливість забезпечити гідне життя не тільки нам, але і нашим нащадкам.

М. Балицький, начальник відділення ФСНВ у Жидачівському районі.

В. Сушаков, страховий експерт з оп відділення.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин