У 2012 році буде проведено основний етап реформування державної служби

Новий Закон про «Державну службу» розмежує державну службу з політичною діяльністю, встановить мінімальний розмір зарплати держслужбовців та відповідальність за певні порушення.

10 січня Главою держави підписано новий закон «Про державну службу», і саме відповідно до нього буде проведено основний етап її реформування. На відміну від попередньої редакції, у цьому Законі засадничими принципами є верховенство права, політична неупередженість та прозорість діяльності. Визначено основи державної служби, умови вступу, порядок проходження і припинення, правовий статус службовців, засади їх соціального й правового захисту.

Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю, дозволяє скоротити чисельність державних службовців, зупинити її подальше необґрунтоване зростання, а також досягти чіткої ідентифікації кола державних службовців у сприйнятті суспільства. З цією метою передбачено запровадити посаду керівника державної служби, який здійснюватиме управління державною службою та відповідатиме за її функціонування в органі державної влади. Новим законом урегульовано також порядок захисту державного службовця, який полягає у дотриманні чіткого алгоритму його дій у разі отримання незаконного наказу або вказівки керівника. Відповідно до практики провідних економічно розвинутих країн основну частку (80-90%) заробітної плати державних службовців, згідно з цим Закону, становитиме посадовий оклад (нині зарплата держслубовця залежить від надбавок, які встановлюються керівником, причому не завжди заслужено), а його мінімальний розмір буде на рівні не менше двох мінімальних заробітних плат. Державні службовці чітко знатимуть, який вид відповідальності може бути застосований до них за певні дисциплінарні порушення.

Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.

Надрукувати