Передплата друкованого видання на 2021 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

До уваги працедавців

З 1 січня 2011 року вступив у дію Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.08.2010 №2464-VI (надалі – Закон №2464). Пунктом 11 Перехідних положень Закону №2464 внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533-ІІІ (надалі – Закон №1533) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – Кодекс), а саме:

Стаття 35 Закону №1533. Роботодавець зобов'язаний: подавати виконавчій дирекції Фонду в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про прийняття на роботу працівників.

Стаття 165-3 Кодексу. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання визначених Законом №1533 відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом, обов'язок підприємств усіх форм власності подавати звіти про прийнятих працівників закріплено в частині 4 ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 №803-ХІІ та не є новиною для роботодавців. Однак до 1 січня 2011 року не було законодавчого акта, який встановлював би відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання вказаних звітів. Відповідно до згаданої статті підприємства, установи, організації незалежно від форми власності подають центрам зайнятості в десятиденний строк у повному обсязі адміністративні дані про всіх прийнятих працівників у порядку, встановленому законодавством.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту 29.07.1993, днем прийняття на роботу є дата, зазначена у графі 2 трудової книжки працівника та у наказі про прийом на роботу (за наявності).

Також, звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 24 КЗпП України трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. До звіту включаються всі штатні і позаштатні (за сумісництвом) працівники, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Особи, які надають послуги на підставі цивільно-правового договору, не належать до категорії прийнятих на роботу працівників та у звіт не включаються.

22 серпня 2011 року набув чинності Наказ Міністерства соціальної політики України №279 від 14.07.2011 «Про затвердження форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» та інструкції щодо її заповнення».

Відповідно до Інструкції термін подання інформації про прийнятих працівників - не пізніше 10 календарних днів з дня прийому працівника на роботу (першого робочого дня). Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший за ним робочий день. У разі відсутності факту прийняття на роботу працівників звіт не подається.

До звіту не включаються дані стосовно працівників, прийнятих роботодавцем на оплачувані громадські роботи та на робочі місця з наданням дотації на підставі договорів, укладених між центром зайнятості та роботодавцем.

Наголошуємо, що обов'язок подання звітів про прийнятих працівників стосується також фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників.

І. Бойко, начальник відділу взаємодії з працедавцями Жидачівського РЦЗ.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"