Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Питання не одного дня, або чому школі необхідно розбудовувати внутрішню систему забезпечення якості освіти

Сучасні тенденції розвитку освіти, реформа Нової української школи спрямовані на створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Сьогодні Україна робить впевнені кроки до розбудови системи забезпечення якості освіти. Відповідно до статті 41 Закону України «Про освіту» у закладах освіти має функціонувати внутрішня система забезпечення якості освіти. Про аспекти розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО) нам розповість начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева.

– Для початку розкажіть, що ж передбачає внутрішня система забезпечення якості освіти?

– Головною метою освітньої діяльності закладу освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна забезпечивши високий рівень якості освіти. Як забезпечити високу якість у закладі освіти, діяльність якого багатокомпонентна і побудована на різних механізмах взаємодії? Однозначно, що тільки через запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка має на меті допомогти покращити загальну дієвість закладу освіти та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо його ефективного та сталого розвитку. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти дозволить керівництву школи постійно тримати «руку на пульсі», забезпечувати постійне і неухильне вдосконалення закладу освіти, а, отже, досягнути головної мети освітньої діяльності.Це постійний процес, за допомогою якого забезпечуються відповідні зміни у освітній сфері, створюються нові можливості.

– Які кроки має зробити керівник школи та яким має бути алгоритм його діяльності, щоб організувати роботу колективу для осучаснення освітнього простору в закладі освіти, побудови ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти?

– В першу чергу ретельно опрацювати «Абетку для директора» (https://cutt. ly/FhU3BDm). Це рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти, розроблені з огляду на вимоги та критерії означені в Порядку проведення інституційного аудиту ЗЗСО. Руслан Гурак, Голова Державної служби якості освіти України, під час Всеукраїнської серпневої конференції «Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи» 19  серпня 2019  року наголошував:«Це уніфікований документ, який дає відповідь на запитання, як побудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти.Ми хочемо, щоб цю відповідь почули не тільки колективи закладів освіти, а й об’єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, засновники закладів освіти, адже за законом вони також відповідальні за якість освіти в регіоні. І ось у цьому питанні ми всі є партнерами, колегами, друзями». Синергія, яка існує між управлінням Державної служби якості освіти у  Львівській області і освітянами, дозволить забезпечити максимальну підтримку закладам освіти, керівникам шкіл та засновникам.Тільки об’єднавши свої сили, впевнена, ми розбудуємо ефективну систему забезпечення якості освіти.

– Чи розроблені методичні рекомендації щодо розбудови ВСЗЯО, якими могли б скористатися на практиці освітяни?

– Так, такий документ нещодавно був представлений на загал освітянській спільноті. Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти України розробили Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти (далі – рекомендації), які оприлюднені на сайті МОН України ще 30 листопада 2020 року.Відповідно до рекомендацій, система забезпечення якісної освіти у школі повинна містити не лише зовнішні стимули (ЗНО, інституційний аудит, атестація та сертифікація педагогічних працівників, тощо), а й внутрішні інструменти. В основі методичних рекомендацій щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти лежать:

– стандарти – це певні настанови, поради закладам загальної середньої освіти щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;

– рекомендації  – формалізований опис стандартів та пропозиції для визначення можливих дій закладу освіти щодо створення і функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, її окремих компонентів;

– критерії – мірило, інструмент для оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти та її окремих компонентів.

– Тобто, теоретично, кожен заклад загальної середньої освіти може змоделювати власну концепцію розбудови ВСЗЯО опираючись на  рекомендації Міністерства освіти і науки України та Державної служби якості освіти України?

- Так, це дає закладам освіти певний простір для самореалізації. Можна скористатися підходом, запропонованим МОН України і Державною службою якості освіти для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти, використовуючи чотири критерії: управлінську діяльність, освітнє середовище, педагогічну діяльність оцінювання здобувачів освіти.

Або застосувати цей же ж підхід адаптувавши його до специфіки діяльності свого закладу. Наприклад, до запропонованих чотирьох критеріїв додати ще якийсь окремий напрям вивчення й оцінювання, або інші критерії, які важливі для закладу. Також є можливість застосувати власну концепцію розбудови ВСЗЯО, орієнтуючись на зміст Закону України «Про освіту». Наприклад, вивчати й оцінювати освітню діяльність за вісьмома напрямами, які визначені у частині 3 статті 41 Закону України «Про освіту», додавши до них власні відповідно до специфіки діяльності закладу.У такому виборі також буде полягати автономія закладу освіти.

– Хто в  закладі освіти має займатися розбудовою ВЗСЯО і кого потрібно залучати до цього процесу?

- Внутрішня система забезпечення якості освіти – це система компонентів і процедур, які впливають на якість освіти учнів. Вивчаючи та постійно вдосконалюючи їх, школа може покращити свою діяльність. Розбудовою ВСЗЯО займається керівник закладу, залучаючи до цього процесу усіх учасників освітнього процесу (вчителів, учнів, батьків, засновника). Внутрішня система забезпечення якості дозволить школам: здійснювати постійний моніторинг освітнього процесу, регулярно отримувати дані щодо процесів у школі, вчасно реагувати на виклики.

Досить часто заклади освіти потребують роз’яснень з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти і управління Державної служби якості освіти у Львівській області надає консультації з даного питання.

– І на останок, які фактори впливають на формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти?

– Якість освітньої діяльності є невід’ємною складовою якості освіти, яка залежить від освітнього середовища, включає якісні і кількісні характеристики освітнього процесу, професійну компетентність педагогів та якість організаційно-управлінської компетентності. Кожен заклад освіти має свої особливості – тип, рівень освіти, умови діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітню програму, тощо. Усі ці складові визначають особливості функціонування кожного окремого закладу, а, відповідно, адаптованої під власні потреби внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти. Метою функціонування ВСЗЯО є формування стійкої довіри до закладу освіти з боку громади, батьків, учнів, гарантування надання освітніх послуг належного рівня та якості, які відповідають державним стандартам та потребам учасників освітнього процесу.

Марія ТАТЧИН.

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин