Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

З питань соціального забезпечення та пільг, встановлених чинним законодавством для учасників АТО

Районні військові комісаріати Львівської області та обласний військовий комісаріат здійснюють роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби із Збройних Сил, та членів їх сімей у Львівській області.

Можна виокремити окремі напрямки цієї роботи.

1. Оформлення та подання документів в Пенсійний фонд України для призначення пенсій за вислугу років, та по інвалідності.

Обласним військовим комісаріатом подаються до органів Пенсійного фонду України документи про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Документи для призначення пенсій необхідно подавати в районний військовий комісаріат за місцем перебування на обліку, а саме:

- заява про призначення пенсії (стандартний бланк заповнюється у районному військовому комісаріаті);

- грошовий атестат і довiдка про додатковi види грошового забезпечення, якi заявник отримував протягом останнiх 24 мiсяцiв пiдряд перед мiсяцем звiльнення з вiйськової служби;

- витяг з наказу про звільнення;

- документи про страховий стаж (у разі призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу);

- військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи;

- довідка МСЕК про визнання особи інвалідом (для інвалідів);

- довідка відкритого акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";

- довідка з органу Пенсійного фонду України за місцем проживання про не перебування на обліку в ПФУ та не отримання там пенсії;

- довідка з місця проживання про склад сім”ї;

- копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з останньою реєстрацією);

- копія ідентифікаційного номеру;

- для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій

- копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни, особи, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, донора, гірське, тощо), документи, про визнання заявника особою, яка має особливі заслуги перед Україною (ордени).

При собі необхідно мати оригінали зазначених документів.

Для призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям, які залишені на військовій службі, необхідно звертатись до районного управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації.

З початку проведення антитерористичної операції на сході України за поданнями військових комісаріатів Львівської області управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ГУПФУ у Львівській області 231 учаснику АТО призначено пенсію по інвалідності, в тому числі: 17 інвалідам війни I групи, 60 – II групи та 154 – III групи.

З них 21 ветеран отримує пенсію «За особливі заслуги перед Україною».

2. Виплата одноразової грошової допомоги пораненим військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби., у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбаченої ПКМУ від 25.12.13№ 975.

У разі часткової втрати працездатності військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без встановлення інвалідності виплачується допомога у розмірі, що визначається у відсотках від 112 000,00 грн. (70-кратного прожиткового мінімуму) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК);

У разі встановлення звільненому військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби виплачується допомога (з 01 січня 2017 року розмір такої допомоги значно збільшився):

1 група – 400 000,00 грн. (250-кратний прожитковий мінімум);

2 група – 320 000,00 грн. (200-кратний прожитковий мінімум);

3 група – 240 000,00 грн. (150-кратний прожитковий мінімум).

Військові комісаріати виплачують цю допомогу тільки військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби, які не отримали її під час служби.

Для призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби, необхідно звернутись в районний військовий комісаріат за місцем перебування на обліку з наступними документами:

- копія довідки МСЕК про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК МОЗ);

- копія довідки військово-лікарської комісії (ВЛК), свідоцтва про хворобу (видається медичними установами Міноборони, де проводилось лікування);

- копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення, контузії, травми або каліцтва (видається у військовій частині);

- витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби – копія військового квитка (для звільнених із служби);

- копії сторінок паспорта отримувача (1, 2, 10, 11 та сторінки з реєстрацією);

- копія ідентифікаційного номеру отримувача.

При собі необхідно мати оригінали зазначених документів.

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі, документи на призначення одноразової грошової допомоги подають у військову частину за місцем служби.

У разі встановлення МСЕК відсотка втрати працездатності у зв`язку з захворюванням одноразова грошова допомога не виплачується.

З початку антитерористичної операції обласним військовим комісаріатом виплачено одноразову грошову допомогу у зв`язку з частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності 119-ом військовослужбовцям ЗСУ, звільненим з військової служби, на загальну суму 2 148629,00 грн., та 178-ти військовослужбовцям, яким встановлено інвалідність на загальну суму 38 949 521,00 грн.

3. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Львівський ОВК відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» забезпечує безкоштовними путівками осіб з числа пенсіонерів Міністерства оборони України, а саме:

- учасників бойових дій;

- інвалідів війни;

- членів сім’ї та батьків загиблого (померлого) військовослужбовця.

В розпорядженні Міністерства оборони України на сьогодні перебувають чотири військових санаторії в таких населених пунктах: м. Трускавець, м. Вінниця, м. Хмільник, Пуща-Водиця.

Для отримання путівки необхідно подати в районний військовий комісаріат за місцем перебування на обліку наступні документи:

- заява (стандартний бланк заповнюється у районному військовому комісаріаті);

- довідка з поліклініки для одержання путівки згідно форми 070;

- довідка з Пенсійного Фонду про отримання пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;

- копія посвідчення, яке дає право на пільги;

- копія паспорта.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО, які не є пенсіонерами Міністерства оборони України, здійснюється органами соціального захисту населення.

4. Надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби.

У Львівському обласному військовому комісаріаті створено комісію, якій Міністром оборони України, надано право встановлювати статус учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних Сил України, звільненим з військової служби, які не отримали його за час служби.

Документи на комісію обласного військового комісаріату подаються через районні військові комісаріати області за місцем реєстрації.

Для отримання статусу учасника бойових дій необхідно надати в районний військовий комісаріат за місцем перебування на обліку наступні документи:

- довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- витягів з наказів про вибуття з військової частини для виконання завдань антитерористичної операції та прибуття до військової частини після виконання завдань антитерористичної операції;

- витягів з наказів відповідних керівників (командирів) про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції для виконання завдань антитерористичної операції;

- копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності) або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань АТО в районах її проведення;

- копії документів про отримання поранень (в разі їх наявності);

- згоду на збір та обробку персональних даних;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду;

- одне фото 3х4 матове;

- заяву (стандартний бланк заповнюється у районному військовому комісаріаті).

Відповідно до змін, внесених в Порядок надання статусу учасника бойових дій, Постановою Кабінету Міністрів України №602 від 08.09.2016 року, статус учасника бойових дій надається в разі залучення до проведення АТО на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Незалежно від кількості днів залучення до проведення АТО статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у виконання бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління АТО, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби).

З початку АТО через комісію Львівського ОВК статус учасника бойових дій надано більш як 1200 звільненим військовослужбовцям ЗСУ.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин