Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Про виконання районного бюджету Жидачівського району за 9 місяців 2016 року

Виконання дохідної частини районного бюджету Жидачівського району за 9 місяців 2016 року по загальному фонду становить 99,6 відсотка. При плані поступлень 260751,6 тис.грн фактично надійшло 259746,8 тис.грн.

Податків, зборів та неподаткових платежів надійшло 26319,3 тис.грн, що становить 104,4 відсотка планових призначень.

У загальному обсязі надходжень податків, зборів та неподаткових платежів 99,9 відсотка належить податку на доходи фізичних осіб, якого у звітному періоді надійшло 26110,5 тис.грн, що становить 103,7 відсотка до плану.

До загального фонду районного бюджету надійшло 230907,1 тис. грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,5 відсотка до планових призначень – 232163,5 тис. грн, з них:

базової дотації з державного бюджету –11983,4 тис. грн;

субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення – 133842,3 тис. грн;

освітньої субвенції – 48885,5 тис. грн;

медичної субвенції – 29388,8 тис. грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів – 771,9 тис. грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6035,2 тис.. грн;

іншої субвенції – 2520,4 тис.грн.

Базова дотація, освітня та медична субвенції з державного бюджету надійшли в запланованих обсягах.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 4058,2 тис.грн, з них: податків та зборів – 1785,2 тис.грн; іншої субвенції – 1580,8 тис.грн, субвенції за рахунок залишку кошів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, – 692,3 тис. грн.

За звітний період видатків районного бюджету Жидачівського району проведено в обсязі 258018,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду в сумі 254620,3 тис.грн, що складає 97,1 відсотка планових призначень звітного періоду (262080,4 тис.грн), по спеціальному фонду – 3398,2 тис.грн, що складає 62,3 відсотка річних кошторисних призначень (5457,6 тис.грн).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду займають видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров`я, культури і мистецтва) – 41,8 відсотка, або 106325,6 тис.грн. Ще 53,5 відсотка – видатки на фінансування програм по соціальному захисту за рахунок коштів державного та районного бюджетів, що становить 136209,9 тис.грн. Інші видатки складають 4,8 відсотка, або 12084,8 тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, фізичної культури і спорту, підтримку засобів масової інформації та інші. Низовим бюджетам на утримання установ культури надано субвенцію в сумі 2990,6 тис.грн.

Видатки на утримання апарату районної ради склали 794,6 тис.грн (план – 867,3 тис.грн), що становить 91,6 відсотка до планового показника. З них: 612,1 тис.грн – на оплату праці, 111,9 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Касові видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 67285,8 тис. грн (план – 69558,5 тис.грн), що становить 96,7 відсотка планових призначень. З них: 58280,7 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями, 6382,8 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 965,8 тис.грн – на продукти харчування, 713,6 тис.грн – видатки на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу.

По установах охорони здоров’я видатки склали 32012,7 тис. грн (план – 32567,3 тис.грн), або 98,2 відсотка планових призначень. З них: 25992,3 тис. грн - на оплату праці, 3189,5 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 739,8 тис.грн – на оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів, 405,8 тис.грн – на продукти харчування.

Для функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 7027,1 тис.грн (план – 7885,8 тис.), що становить 89,1 відсотка планових призначень. З них: 6521,0 тис.грн - на оплату праці, 323,9 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів 136209,9 тис. грн (при плані – 137957,1 тис.), що становить 98,7 відсотка виконання планових призначень.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено видатки на:

- виплату державних допомог сім’ям з дітьми – 62913,4 тис.грн;

- надання пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг – 70215,3 тис.грн.

Інші видатки на соціальний захист населення становлять: матеріальні допомоги соціально незахищеним верствам населення, воїнам та сім’ям АТО, подарунки до столітнього ювілею тощо – 792,9 тис.грн; на оздоровлення дітей - 67,8 тис.грн, утримання територіального центру соціального обслуговування - 2082 тис.грн, центру соціальних служб для молоді – 116,4 тис.грн та інші.

У галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 814,9 тис.грн (план – 885,2 тис.), що становить 92,1 відсотка планових призначень. В тому числі: 759,0 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями, 7,1 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом 9 місяців 2016 року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 236,7 тис.грн, надано субвенції місцевим бюджетам в сумі 2990,6 тис.грн на утримання установ культури, 773,9 тис.грн - на проведення виборів депутатів місцевих рад та ін.

В економічній структурі видатків районного бюджету найбільша питома вага – це видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату 37 відсотків. За звітний період обсяг проведених видатків по заробітній платі становить 94224,5 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 4 відсотки, або 10121,1 тис.грн.

Трансферти населенню за програмами соціального захисту склали 134878,4 тис.грн, або 53 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду. Інші видатки – 15396,3 тис.грн.

За звітними даними станом на 1 жовтня 2016 року по загальному фонду районного бюджету Жидачівського району має місце кредиторська заборгованість в сумі 32251,4 тис.грн, в тому числі з виплат, термін оплати якої не настав, – 322,2 тис.грн та прострочена – 31929,2 тис.грн. В тому числі: по видатках, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету (пільги, субсидії), – 32233,9 тис.грн, по видатках, які фінансуються за рахунок субвенції з обласного бюджету (послуги родинам ГНС), – 0,9 тис.грн, по видатках за рахунок власних коштів – 16,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість збільшилась у порівнянні з початком року з 137,7 тис.грн до 547,5 тис. і відображена у звіті тільки по видатках, які фінансуються з державного бюджету, а саме по пільгах та субсидіях населенню.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 1099,8 тис.грн при річних планових призначеннях 3307,0 тис.

Видатки проведено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень і за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки.

У розрізі галузей поточні видатки проведено: по установах освіти в сумі 486,6 тис.грн, по установах охорони здоров'я – 303,4 тис.грн, по територіальному центру соціального обслуговування – 137,3 тис.грн, по установах культури і мистецтва – 172,5 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду за 9 місяців поточного року проведено згідно із зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями, тому заборгованість по спецфонду відсутня.

В. ВОНСОВИЧ, керівник фінансового управління.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин