Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Про виконання районного бюджету Жидачівського району за I півріччя 2016 року

Виконання дохідної частини районного бюджету Жидачівського району за І півріччя 2016 року по загальному фонду становить 98,8 відсотка. При плані поступлень 180436,8 тис. грн фактично надійшло 178174,9 тис. грн.

Податків, зборів та неподаткових платежів надійшло 17102,2 тис. грн, що становить 103,1 відсотка планових призначень.

У загальному обсязі надходжень податків, зборів та неподаткових платежів 99,9 відсотка належить податку на доходи фізичних осіб, якого у звітному періоді надійшло 16998,6 тис.грн, що становить 102,6 відсотка до плану.

До загального фонду районного бюджету надійшло 161072,7 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 98,3 відсотка до планових призначень – 163848,4 тис.грн, з них:

– базової дотації з державного бюджету – 7989 тис.грн;

– субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення – 95943,7 тис.грн;

– освітньої субвенції – 36464,6 тис.грн;

– медичної субвенції – 19310,5 тис.грн;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів – 771,9 тис грн;

– іншої субвенції – 593 тис.грн.

Базова дотація, освітня та медична субвенції з державного бюджету надійшли в запланованих обсягах.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1367,8 тис.грн, з них: коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва –1,9 тис.грн, власних надходжень бюджетних установ – 1289,7 тис.грн, іншої субвенції – 76,2 тис.грн.

За звітний період видатків районного бюджету Жидачівського району проведено в обсязі 176971,2 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 175871,4 тис.грн, що складає 96 відсотка планових призначень звітного періоду (184371,6 тис.грн), по спеціальному фонду на суму – 1099,8 тис.грн, що складає 33,3 відсотка річних кошторисних призначень (3307,0 тис.грн).

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду займають видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров`я, культури і мистецтва) – 42,3 відсотка, або 74363,9 тис.грн. Ще 55,4 відсотка - це видатки на фінансування програм по соціальному захисту за рахунок коштів державного та районного бюджетів, що становить 97388,7 тис.грн. Інші видатки складають 2,3 відсотка, або 4118,8 тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, фізичної культури і спорту, підтримку засобів масової інформації та інші. Низовим бюджетам на утримання установ культури надано субвенцію в сумі 2024,0 тис.грн.

Видатки на утримання апарату районної ради склали 552,1 тис.грн (план – 622,9 тис.), що становить 88,6 відсотка до планового показника. З них: 397,0 тис. – на оплату праці, 102,5 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Касові видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 48663,5 тис. грн (план – 51465,2 тис.), що становить 94,6 відсотка планових призначень. З них: 40829,4 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями, 6218,9 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 699,7 тис. – на продукти харчування, 470,7 тис. – видатки на утримання дітей-сиріт в дитячих будинках сімейного типу.

По установах охорони здоров’я видатки склали 20997,0 тис грн (план – 21614,9 тис.), або 97,1 відсотка планових призначень. З них: 16432,4 тис.грн – на оплату праці, 695,9 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 430,0 тис. – на оплату за медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 255,2 тис. – на продукти харчування. При планових призначеннях видатків на 1 ліжко-день на придбання медикаментів 2,0 грн касових видатків проведено на 4,76 грн, а фактичних на 6,0 грн. Відповідно і по продуктах харчування: план на 1 л/день 3,0 грн, а касових видатків проведено на 4,13 грн і фактичних на 4,66 грн. Збільшення касових та фактичних видатків на 1 ліжко-день у порівнянні з планом – за рахунок залишків медикаментів та продуктів харчування, централізованих поставок та спонсорських допомог.

Для функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 4703,3 тис.грн (план 6 місяців – 5165,9 тис.), що становить 91 відсоток планових призначень. З них: 4309,4 тис. – на оплату праці, 317,2 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 97388,7 тис. грн (при плані – 101002,8 тис.), що становить 96,4 відсотка виконання планових призначень.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено видатки на:

– виплату державних допомог сім’ям з дітьми – 41318,7 тис.грн;

– надання пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг – 53975,0 тис.грн.

Інші видатки на соціальний захист населення становлять: матеріальні допомоги соціально незахищеним верствам населення, воїнам та сім’ям АТО, подарунки до столітнього ювілею тощо – 579,2 тис.грн; на оздоровлення дітей – 67,8 тис.грн, утримання територіального центру соціального обслуговування – 1365,4 тис.грн, центру соціальних служб для молоді – 71,6 тис.грн, інші – 11,0 тис.грн.

У галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 507,1 тис.грн (план – 548,9 тис.), що становить 92,4 відсотка планових призначень. В тому числі: 466,0 тис. – на оплату праці з нарахуваннями, 5,7 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом І півріччя 2016 року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 124,5 тис.грн, надано субвенції місцевим бюджетам в сумі 2797,9 тис.грн, з них 2024,0 тис. – на утримання установ культури, 773,9 тис. – на проведення виборів депутатів місцевих рад.

В економічній структурі видатків районного бюджету найбільша питома вага – це видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату 36,3 відсотка. За звітний період обсяг проведених видатків по заробітній платі становить 63753,9 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 5,4 відсотка, або 9509,4 тис.грн.

Трансферти населенню за програмами соціального захисту склали 96514,1 тис.грн, або 54,9 відсотка до загального обсягу видатків загального фонду. Інші видатки – 6094 тис.грн.

За звітними даними станом на 1 липня 2016 року по загальному фонду районного бюджету Жидачівського району має місце кредиторська заборгованість в сумі 94878,1 тис.грн, в тому числі з виплат, термін оплати якої не настав – 2114,9 тис. та прострочена – 92763,2 тис.. В тому числі по видатках, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету (пільги, субсидії), – 92762,4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість збільшилась у порівнянні з початком року з 137,7 тис.грн до 514,8 тис. і відображена в звіті тільки по видатках, які фінансуються з державного бюджету, а саме по пільгах та субсидіях населенню.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 1099,8 тис.грн при річних планових призначеннях 3307,0 тис.

Видатки проведено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень та за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки.

У розрізі галузей поточні видатки проведено: по установах освіти на суму 486,6 тис.грн, по установах охорони здоров’я – 303,4 тис., по територіальному центру соціального обслуговування – 137,3 тис, по установах культури і мистецтва – 172,5 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду за 6 місяців поточного року проведені згідно із зареєстрованими фінансовими зобов’язаннями, тому заборгованість по спецфонду відсутня.

В.ВОНСОВИЧ, начальник управління.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин