Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Про виконання районного бюджету Жидачівського району за 9 місяців 2015 року

Виконання дохідної частини районного бюджету Жидачівського району за 9 місяців 2015 року по загальному фонду становить 101,3 відсотка. При плані поступлень 191481,4 тис. грн фактично надійшло 193991,1 тис. Перевиконання становить 2509,7 тис. грн.

У загальному обсязі надходжень податків, зборів та неподаткових платежів 99,9 відсотка належить податку на доходи фізичних осіб, якого у звітному періоді надійшло 19711,4 тис. грн, що становить 101,4 відсотка до плану за 9 місяців 2015 року.

Не виконуються планові призначення по орендній платі за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди (план – 1,4 тис. грн, факт – 0 тис.).

До загального фонду районного бюджету надійшло 174257,9 тис. грн міжбюджетних трансфертів, що становить 101,3 відсотка до планових призначень – 172022,7 тис. грн, з них:

базової дотації з державного бюджету – 13814,0 тис. грн;

стабілізаційної дотації – 2947,7 тис. грн;

субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення - 67392,5 тис. грн;

освітньої субвенції - 56779,5 тис. грн;

медичної субвенції - 31581,9 тис. грн;

субвенції з державного бюджету на проведення виборів – 480,0 тис. грн;

іншої субвенції - 1262,3 тис. грн.

Базова дотація, освітня та медична субвенції з державного бюджету надійшли у запланованих обсягах.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 3382,1 тис. грн, з них: податків та зборів – 1811,8 тис., іншої субвенції -1 495,4 тис., субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 74,9 тис.

За звітний період видатки районного бюджету Жидачівського району проведено в обсязі 187557,6 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду в сумі 187557,6 тис. грн, що складає 65,3 відсотка річних планових призначень (287129,5 тис.), по спеціальному фонду – 3707,9 тис.грн, що складає 71,1 відсотка до річних планових призначень (5217,9 тис.).

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду займають видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров`я, культури і мистецтва) – 60,0 відс., або 112562,1 тис. грн (за 9 місяців 2014 року – 99418,8 тис.). Ще 37,1 відсотка - це видатки на фінансування програм по соціальному захисту за рахунок коштів державного та районного бюджетів, що становить 69502,4 тис. грн. Інші видатки складають 2,9 відсотка, або 5493,1 тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, фізичної культури і спорту, підтримку засобів масової інформації, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інші. Низовим бюджетам на утримання установ культури надано субвенцію в сумі 3231,9 тис. грн.

Видатки на утримання апарату районної ради склали 797,3 тис. грн (план – 799,4 тис.), що становить 99,7 відс. до планового показника. З них: 620,9 тис. грн - на оплату праці, 108,5 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Касові видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 73551,3 тис. грн (план – 74870,8 тис.), що становить 98,2 відс. планових призначень. З них: 63311,9 тис. - на оплату праці з нарахуваннями, 7246,4 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 1188,4 тис. – на продукти харчування, 588,4 тис. – видатки на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу.

По установах охорони здоров’я видатки склали 32227,2 тис. грн (план – 33921,2 тис.), або 95 відс. планових призначень. З них: 26410,6 тис. - на оплату праці, 3480,1 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 600,0 тис. – на оплату за медикаменти та перев'язувальні матеріали, 354,9 тис. – на продукти харчування.

Для функціонування установ культури і мистецтва проведено видатки в сумі 6783,6 тис. грн (план – 7105,1 тис.), що становить 95,5 відс. планових призначень. З них: 6276,4 тис. - на оплату праці, 309,9 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетні кошти в сумі 69502,4 тис. грн (при плані – 71400,4 тис.), що становить 97,3 відс. виконання планових призначень.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено видатки на:

- виплату державних допомог сім’ям з дітьми – 52823,7 тис. грн;

- надання пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг – 12806,8 тис.грн;

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – 395,5 тис. грн;

- надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу – 554,5 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист населення становлять: матеріальні допомоги соціально незахищеним верствам населення – 787,2 тис. грн; утримання та проведення заходів центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 134,9 тис. грн; утримання територіального центру соціального обслуговування - 2093,7 тис. грн.

У галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 828,8 тис. грн (план – 935,3 тис), що складає 88,6 відс. планових призначень. У тому числі: 782,3 тис. - на оплату праці, 5,9 тис. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом 9 місяців 2015 року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 236 тис. грн, проведено компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 169,6 тис. грн, надано субвенції місцевим бюджетам в сумі 3332,2 тис. грн, з них 3231,9 тис. - на утримання установ культури, 100,3 тис. спрямовано низовим бюджетам субвенцію з обласного бюджету на фінансування мікропроектів. Інші видатки – 129,2 тис.грн.

В економічній структурі видатків районного бюджету найбільша питома вага – це видатки на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату (53 відсотки). За звітний період обсяг проведених видатків по заробітній платі становить 99382,8 тис. грн (за 9 місяців 2014 року – 90357,6 тис.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 6 відсотків, або 11258,6 тис. грн (за 9 місяців 2014 року – 6100,3 тис.).

Трансферти населенню за програмами соціального захисту склали 67975,3 тис. грн, або 36,2 відс. до загального обсягу видатків загального фонду; трансферти органам управління – 3342,2 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2015 року кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету Жидачівського району становила 3109,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 1 жовтня 2015 року - 12,5 тис.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 3707,9 тис. грн при річних планових призначеннях 5217,9 тис.

Видатки проведено за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, та інших джерел власних надходжень і за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки, в тому числі: поточні видатки – 1778 тис. грн, капітальні видатки – 1929,9 тис. грн.

У розрізі галузей поточні видатки проведено: по установах освіти в сумі 691,6 тис. грн, по установах охорони здоров'я – 549,8 тис., по територіальному центру соціального обслуговування – 249,2 тис., по установах культури і мистецтва – 163,7 тис., по фізичній культурі і спорту – 4,9 тис. та ін. Капітальні видатки проведено по галузі освіти в сумі 1026,1 тис. грн, по територіальному центру соціального обслуговування – 123,8 тис. грн.

За рахунок субвенцій з обласного та інших місцевих бюджетів проведено видатки в сумі 821,8 тис. грн, у тому числі: поточні видатки – 41,8 тис., капітальні видатки – 780 тис.

Станом на 1 жовтня 2015 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету Жидачівського району становила 0,8 тис. грн по заробітній платі працівникам зубопротезної лабораторії Жидачівської ЦРЛ та 50,0 тис.грн по відділу освіти.

В. Вонсович, начальник управління.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин