Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Про виконання районного бюджету Жидачівського району за I квартал 2013 року

Виконання дохідної частини районного бюджету Жидачівського району за 1 квартал 2013 року по загальному фонду становить 94,5 відсотка до уточненого плану звітного періоду. При плані надходжень 53423,7 тис грн фактично надійшло - 50480,5 тис.

Податків, зборів та неподаткових платежів надійшло в сумі 5209,5 тис грн, що становить 63,5 відсотка до плану звітного періоду – 8201,6 тис. Невиконання плану надходжень становить 2992,1 тис грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 36,3 тис грн, або на 0,7 відс. Річний план надходжень виконано на 19,3 відс.

У загальному обсязі надходжень податків, зборів та неподаткових платежів 99,7 відс. належить податку на доходи фізичних осіб, якого в звітному періоді надійшло 5193,5 тис грн, що становить 63,4 відс до плану першого кварталу. Річні планові показники виконано на 19,3 відс. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження цього податку зросли на 31,5 тис грн, або на 0,6 відс.

До загального фонду районного бюджету надійшло 45271,0 тис грн міжбюджетних трансфертів, що становить 100,1 відс. до планових призначень – 45222,1 тис грн. Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло 26192,7 тис грн, субвенцій з державного бюджету – 17403,5 тис, іншої субвенції з обласного бюджету – 1182,5 тис, коштів, які надходять до районного бюджету з бюджетів міст, селищ та сіл, – 277,5 тис грн, що становить 73,1 відс. до плану звітного періоду.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2397,1 тис грн.

Податків, зборів та неподаткових платежів поступило 406,7 тис грн, що становить 36,2 відс. до річного плану (1123,0 тис).

Міжбюджетних трансфертів надійшло 1990,4 тис грн, з них: субвенція з державного бюджету на ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 808,4 тис, інша субвенція з обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік – 1182,0 тис.

Видатки районного бюджету Жидачівського району за І квартал 2013 року проведено в обсязі 52801,7 тис грн, у т. ч.: по загальному фонду 52458,9 тис грн, що складає 85,1 відс. до квартальних планових призначень, по спеціальному фонду – 342,8 тис, що складає 9,2 відс. до річних планових призначень.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду займають видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров`я, культури і мистецтва) – 59,5 відс., або 31225,1 тис грн (за аналогічний період 2012 року – 30163,4 тис). Ще 34,8 відс. – це видатки на фінансування програм по соціальному захисту за рахунок коштів державного та районного бюджетів, що становить 18264,2 тис грн. Інші видатки складають 5,7 відс., або 2969,6 тис. Це видатки на утримання органів державного управління, фізичної культури і спорту, підтримку засобів масової інформації та інші. Обсяг дотації вирівнювання, що передається з районного бюджету, та субвенції на виконання делегованих повноважень складає 2275,2 тис грн, або 4,3 відс.

Касові видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 19697,8 тис грн (план – 21314,8 тис), що становить 92,4 відс. планових призначень. З них: 15137,7 тис грн – на оплату праці з нарахуваннями, 4088,0 тис – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 206,2 тис – на продукти харчування, 155,9 тис – видатки на утримання дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу.

По установах охорони здоров’я видатки склали 9353,1 тис грн (план – 11474,8 тис), або 81,5 відс. планових призначень. З них: 6955,6 тис грн – на оплату праці, 2044,6 тис – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 142,6 тис – на оплату за медикаменти та перев’язувальні матеріали, 98,8 тис – на продукти харчування.

Для функціонування установ культури проведено видатків в сумі 2174,2 тис грн (план – 2328 тис), що становить 93,4 відс. планових призначень. З них: 2013,8 тис грн - на оплату праці, 137,0 тис – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У галузі соціального захисту освоєно бюджетних коштів в сумі 18264,2 тис грн (при плані – 22555,7 тис), що становить 81 відс. виконання планових призначень.

В їх структурі видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету:

- виплата державних допомог сім’ям з дітьми – 15794,1 тис грн (за 1 квартал 2012 р. - 13011,4 тис);

- надання пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг – 1158,2 тис грн (за 1 квартал 2012 року – 4397,7 тис);

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – 79,7 тис грн (за 1 квартал 2012 року – 116,7 тис);

- надання пільг та житлових субсидій на оплату твердого палива і скрапленого газу – 52,1 тис грн.

Інші видатки на соціальний захист населення становлять 1180,1 тис грн, у т. ч. матеріальні допомоги – 8,5 тис;

- утримання центру соціальних служб для молоді - 182,0 тис грн, у т. ч.за рахунок іншої додаткової дотації з державного бюджету на поліпшення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 153,4 тис;

- утримання територіального центру соціальної допомоги на дому – 637,9 тис грн,

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 0,4 тис грн;

- допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенції з обласного бюджету – 351,3 тис грн.

Заборгованість по нарахованих населенню субсидіях та наданих пільгах з оплати комунальних послуг, придбання твердого палива, послуг зв’язку на 1 квітня по загальному фонду – 3196,5 тис грн, реально необхідних для повного проведення розрахунків з надавачами послуг.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування склали 264,1 тис грн (план - 306 тис), що становить – 86,3% до планового показника. З них: 179,1 тис – на оплату праці, 76,1 тис – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

У галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 223,6 тис грн ( план – 245,5 тис), що становить 91,1 відс. планових призначень. В тому числі: 216,8 тис грн – на оплату праці, 2,8 тис – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом першого кварталу поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 57,1 тис грн, проведено компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 141,6 тис грн.

В економічній структурі видатків районного бюджету найбільша питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату (48 відс.). За звітний період обсяг касових видатків по заробітній платі становить 25262,8 тис грн (за аналогічний період 2012 р. – 23612,1 тис).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 12 відс., або 6399,8 тис грн.

Трансферти населенню за програмами соціального захисту склали 17643,9 тис грн, або 33,6 відс. до загального обсягу видатків загального фонду; трансферти органам управління – 2473,9 тис грн.

Станом на 1 квітня 2013 року кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету Жидачівського району становила 7781,9 тис грн, з них: за рахунок коштів державного бюджету – 3196,4 тис (пільги і субсидії) та обласного бюджету – 701,9 тис (заборгованість по програмах за 2012 рік). По галузях:

- у галузі державного управління – 31,1 тис грн;

- у галузі освіти – 1615,3 тис грн, у т. ч. заборгованість по заробітній платі за другу половину березня 1442,2 тис;

- у галузі охорони здоров’я – 2177,6 тис грн, у тому числі заборгованість по заробітній платі за другу половину березня 1116,7 тис;

- соціальний захист – 3210,1 тис грн (пільги і субсидії – 3196,4 тис);

- у галузі культури – 17,2 тис грн;

- у галузі фізичної культури і спорту – 16,4 тис грн;

- у галузі сільського і лісового господарства – 596,3 тис грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету по програмах за 2012 рік);

- компенсація за пільговий проїзд автомобільними транспортом окремих категорій громадян – 21,0 тис грн;

- видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій – 60,8 тис грн;

- інші видатки – 36,1 тис грн.

Заборгованість виникла у зв’язку з непогашенням заборгованості за 2012 рік (рішення сесії районної ради від 28 березня 2013 року) та у зв’язку із невиплатою заробітної плати за другу половину березня в сумі 2602 тис грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 342,8 тис грн. З них видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі 332,3 тис грн. В тому числі:

- у галузі освіти – 109,7 тис грн (за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, та інших джерел власних надходжень);

- охорони здоров’я – 143,5 тис грн (за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, та за рахунок коштів, отриманих із інших джерел надходжень);

- культури – 28,5 тис грн за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги;

- у галузі соціального забезпечення (територіальний центр соціального обслуговування) – 50,6 тис грн за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, та інших джерел.

Видатки бюджету розвитку бюджетних установ за 1 квартал склали 10,5 тис грн.

По спеціальному фонду мала місце кредиторська заборгованість в сумі 268,4 тис грн. З них: у галузі управління – 4,9 тис, освіти – 216,8 тис, охорони здоровя – 19,6 тис, соціального захисту – 5,3 тис, фізичної культури і спорту – 21,8 тис грн.

Заборгованість виникла по причині непроходження коштів через управління ДКСУ.

С.Ковальська, начальник райфінуправління.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин