Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

У ногу з часом!

Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж Національного університету „Львівська політехніка” (далі - коледж) створений наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 р. за №84 і є правонаступником Львівського технічного коледжу, який був заснований в 1990 році.

У 1997 році на базі майнового комплексу Ходорівського СПТУ №11 було створено Ходорівську філію Львівського технічного коледжу, яку в 2010 році перейменовано у Ходорівське відділення коледжу. Під керівництвом Василя Івановича Перця трудовий колектив старанно та впевненно веде своїх студентів до здійснення мрій. Згідно з ліцензією коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, молодший спеціаліст, кваліфікований робітник за 13 спеціальностями. Випускники вузу можуть виконувати професійну роботу електродиспетчера, енергетика (виробництва, дільниці, цеху), техніка-конструктора, техніка з підготовки технічної документації і займати такі посади: технік з підготовки виробництва, технік з налагоджування та випробовувань, технік.

Зокрема в Ходорівському відділенні здійснюється підготовка фахівців напряму „Харчова технологія та інженерія” за спеціальностями „Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”, „Зберігання, консервування та переробка м'яса”.

Випускники напряму „Харчова технологія та інженерія” працюють на переробних підприємствах галузі в проектно-конструкторських установах і обіймають посади техніків-технологів, начальників підрозділів та завідувачів лабораторій харчових і переробних підприємств різних форм власності.

Завдяки тісній співпраці з «Львівською політехнікою», «Національним університетом ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького» та «Національним Технічним університетом ім. І. Пулюя» випускники коледжу мають змогу продовжити навчання на 2-3 курсах.

На сьогодні в коледжі навчається 1114 студентів, для навчання яких створені всі необхідні умови. Протягом цілого навчального року студенти мають можливість здобувати і практичні знання, оскільки коледж забезпечений усіма необхідними лабораторіями. Основна маса студентів навчається за кошти державного бюджету, окрім того, студенти зочної форми навчання, які успішно навчаються (за результатами сесії із середнім балом „4”), одержують стипендію щонайменше 550 гривень у місяць. Під час проходження практики на різних підприємствах Жидачівщини і не тільки студенти впевнено презентують себе на ринку праці як самодостатні, обізнані фахівці.

У коледжі діє цілий ряд спортивних секцій. Його студенти є неодноразовими переможцями та призерами змагань, що проводяться серед вищих навчальних закладів Львівщини І-ІІ рівня акредитації. У коледжі проводяться дні самоврядування, коли на всіх ключових посадах (від директора до коменданта) в ці дні працюють студенти-дублери. Систематично проводяться пізнавально-розважальні вечори. За ініціативи студентської ради кожного року проводиться «Тиждень харчовика», де студенти презентують власно виготовлену продукцію. Органи студентського самоврядування планують свою роботу так, щоб студенти могли поєднувати успішне навчання з дозвіллям.

Завдяки невтомній праці всього трудового колективу та клопотанням місцевих органів влади і структурних підрозділів Західної ЕС (підстанція 750 кВ Західноукраїнська, Львівська магістральна електромережа, Стрийська магістральна електромережа) 201р. у відділенні відкрито нову спеціальність „Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем”. Набір абітурієнтів здійснюється на базі повної загальносередньої освіти на комерційній основі. Василь Іванович зазначає, що підготовку фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності „Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем”, які б були здатні вирішувати програму з модернізації енергетичної системи, ремонт обладнання підстанцій і магістральних ліній електропередачі у Львівській області, не здійснюється жодним навчальним закладом. «Адже сьогодні електроенергетика є стриженем економіки суспільства і відіграє провідну роль у розвитку всіх галузей господарства. Сучасне суспільство не можливо уявити без використання електричної енергії. Практично всі матеріальні та духовні потреби людина задовольняє за допомогою електричної енергії», - наголошує Василь Іванович.

Працівники Ходорівського відділення ВСП- Технічний коледж Національного університету „Львівська політехніка” добре розуміють проблему молоді у виборі майбутнього фаху, тому щиро бажають абітурієнтам та їх батькам успіху в досягненні мети. Не схибте, адже правильний вибір професії, а також навчального закладу забезпечить розвиток, розквіт вашого потенціалу, успішність та благополуччя.

Юля Шлиян.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин