Про виконання районного бюджету Жидачівського району у 2018 році Друк

За результатами роботи за 2018 рік виконання дохідної частини загального фонду районного бюджету становить 97,4 відсотка. При плані 481642,5 тис.грн фактично надійшло 469991,2 тис.грн.

До районного бюджету надійшло податків і платежів (без трансфертів) 49303,7 тис.грн (при плані 47000,0 тис.грн), або 104,9 відсотка. Перевиконання становить 2303,7 тис.грн.

У загальному обсязі надходжень податків, зборів та неподаткових платежів 99,2 відсотка на-лежить податку на доходи фізичних осіб, якого в звітному періоді надійшло 48996,5 тис. грн, що становить 105 відсотків до плану. Рентної плати за користування надрами для видобування природного газу при плані 160,0 тис.грн поступило 185,5 тис.грн, що становить 115,9 відсотка. Надходження від орендної плати за користування ці-лісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, становлять 51,4 тис.грн, або 190,5 відсотка до планових призначень.

Невиконання планових призначень має місце по платі за надання адміністративних послуг (35,5 відсотка) в розмірі 90,4 тис.грн (відсутність державного реєстратора та неправильне зарахування надходжень від державних реєстраторів).

До загального фонду районного бюджету надійшло 420687,5 тис. грн міжбюджетних трансфертів, що становить 96,6 відсотка до планових призначень – 435497,5 тис. грн, з них:

– базової дотації з державного бюджету – 15877,6 тис. грн;

– дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 12368,1 тис. грн;

– субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) – 192749,7 тис. грн;

– субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

– 3619,2 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II груп внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 86363,7 тис.грн;

– освітньої субвенції – 53514,2 тис.грн;– медичної субвенції – 29407,9 тис.грн;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1997,0 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 956,1 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках – 1051,8 тис. грн;

– субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 270,0 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, – 204,6 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 318,2 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1167,4 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 6872,6 тис. грн;

– субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1460,9 тис. грн.;

– субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 267,2 тис.грн;

– іншої субвенції з місцевого бюджету – 12221,2 тис.грн.• 2961320,17 грн – субвенції з обласного бюджету, з них:

• 421765,00 грн – на виконання «Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Львів-ській області на 2018 рік»;

• 48500,00 грн – на виконання «Програми роз-17 –2021 роки»;

• 2206753,17 грн – на виконання «Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016–2020 роки»;

• 30120,00 грн – на виконання Програми соціальної підтримки у Львівській області учасни-ків АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки;

• 161000,00 грн – на виконання Програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2018-2020 роки;

• 43182,00 грн – на виконання комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки;

• 50000,00 грн – на виконання Програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки;

• 9259914,46 грн – субвенція з міського, селищного, сільських та бюджетів громад районному бюджету на установи, які фінансуються з районного бюджету.До спеціального фонду районного бюджету надійшло 8836,7 тис.грн, з них: неподаткових надходжень – 6393,3 тис.грн, в тому числі:

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 6,1 тис грн;

• власні надходження бюджетних установ – 6387,1 тис. грн., в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, – 1676,3 тис.грн, інші джерела власних надходжень – 4710,9 тис.грн.

Міжбюджетних трансфертів у 2018 році отримано в сумі 2443,5 тис. грн., з них:

– субвенції з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 400,0 тис.грн;

– субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 299,9 тис. грн;

– іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 1743,5 тис.грн.

За звітний період проведено видатків районного бюджету в обсязі 487813,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на 467034,2 тис.грн, по спеціальному фонду на 20779,3 тис.грн.

У структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного та районного бюджетів – 62 відсотки, або 290239,1 тис.грн. Видатки на утримання галузей соціально-культурної сфери (освіти, охорони здоров`я, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 35 відсотків від загального обсягу видатків, або 162428,5 тис.грн. Інші видатки складають 3 відсотки, або 14366,6 тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, місцеві програми, субвенції низовим бюджетам та інші.

Видатки на утримання апарату районної ради склали 2563,9 тис.грн, що становить 99,8 відсотка до планових призначень звітного періоду (2568,3 тис.грн). З них: 1970,4 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями, 222,8 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на програми у сфері державного управління – 240,7 тис.грн, інші видатки – 130 тис.грн.

Видатки на функціонування установ освіти у звітному періоді склали 104133,4 тис.грн, що становить 98,5 відсотка планових призначень – 105691,9 тис.грн. З них: 90734,1 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 9520,7 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 1283,4 тис.грн – на продукти харчування; 2595,2 тис.грн – інші видатки.

На функціонування установ охорони здоров’я Жидачівського району проведено видатки в сумі 51248,9 тис.грн, при плані 52560,5 тис.грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 39977,2 тис. грн, або 78 відсотків; на опла-ту енергоносіїв – 3955,8 тис. грн, на медикаменти – 1046,2 тис.грн, на харчування – 548,6 тис.грн, інші видатки – 3416,1 тис.грн.

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань використано цільової субвенції в сумі 1460,9 тис.грн, або 95,9 відсотка планових призначень – 1523,3 тис.грн. На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет використано цільової субвенції в сумі 844,1 тис.грн, або 93,9 відсотка, при планових призначеннях 899,0 тис.грн.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 5308,5 тис.грн, що становить 97,9 відсотка планових призначень – 5418,9 тис.грн. З них: 4844,4 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 277,6 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 186,5 тис.грн – інші видатки.

В галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів 290239,1 тис.грн, що становить 95,6 відсотка планових призначень – 303279,9 тис.грн.

На здійснення державних програм соціального захисту, які фінансуються за рахунок коштів з державного бюджету, використано 283784,5 тис.грн. В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання територіального центру використано 4252,7 тис.грн; на утримання районного центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді використано 417,5 тис.грн. На виконання місцевих (регіональних) програм соціального захисту використано 1635 тис.грн.

У галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 1737,7 тис. грн, або 99,3 відсотка планових призначень – 1750,5 тис.грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів використано 47,7 тис.грн. На функціонування Жидачівської ДЮСШ використано 1690,1 тис.грн, що становить 100 відсотків планових призначень – 1690,5 тис.грн, з них: 1447,7 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 63,1 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії, інші видатки – 179,3 тис.грн.

На реалізацію програм у галузі сільського, лісового господарства та мисливства використано 95,3 тис.грн цільової субвенції з обласного бюджету.

Протягом звітного періоду надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 140,6 тис.грн.

На виконання інших районних програм використано 118,3 тис.грн, зокрема: на «Програму розвитку місцевого самоврядування Жидачівського району на 2016-2020 роки» – 24,0 тис.грн (сплата членських внесків), на «Програму енергозбереження у Жидачівському районі на 2017-2020 роки» – 10,0 тис.грн, на «Програму технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Жидачівського району на 2018-2019 роки» – 3,6 тис.грн, на «Програму створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для попередження та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Жидачівського району протягом 2016-2020 років» – 80,7 тис.грн.

В звітному періоді надано субвенції державному бюджету в сумі – 71,3 тис.грн та низовим бюджетам в сумі 9607,3 тис.грн, в тому числі: на утримання установ культури – 3391,3 тис.грн, на фінансування обласних та районних програм – 6216,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 20779,3 тис.грн.

Видатки проведено за рахунок цільових субвенцій місцевих бюджетів, коштів загального фонду районного бюджету, спрямованих до бюджету розвитку (спеціального фонду), та коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інших джерел власних надходжень та за рахунок доходів спеціального фонду.

В розрізі галузей видатки проведено: по установах освіти – 11456,9 тис.грн, по установах охорони здоров’я – 2982,4 тис.грн, по територіальному центру соціального обслуговування – 574 тис.грн, по установах культури – 224,5 тис.грн, в галузі фізичної культури і спорту – 879,8 тис.грн, в галузі житлово-комунального господарства – 2240,3 тис.грн, в галузі будівництва та регіонального розвитку – 530,0 тис.грн.

У звітному періоді надано субвенції державному бюджету в сумі 45,5 тис.грн та низовим бюджетам в сумі 1845,9 тис.грн.Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року становить 133,6 тис.грн (заборгованість по управлінню соціального захисту населення по видатках, які фінансуються з державного бюджету).

В. ВОНСОВИЧ,начальник управління.